Aviatik

Kto sme?

Aviatik klub S/Ldr Otta Smika, DFC

– čestnosť, skromnosť, odvaha, nebáť sa prekážok a hlavne húževnatosť ísť za svojím vytýčeným cieľom, to boli atribúty Otta Smika. Tieto hodnoty chceme uplatňovať aj v Aviatickom klube, pri presadzovaní našich cieľov a dôstojne reprezentovať meno S/Ldr Otta Smika, DFC doma aj v zahraničí.

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK. Aviatického klubu

Stanovy Aviatického klubu

Plán činnosti na rok 2017

Plán činnosti na rok 2018