Julko Višňovský

Julko Višňovský

Priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám s hlbokým žiaľom oznámil smutnú správu, že dnes  v podvečerných hodinách,

náš priateľ Julko Višňovský sa vydal na ďaleký let, do krajiny Nebeských rytierov oblohy. 

Česť jeho pamiatke

S úctou

Jano