POZVANIE NA KLUBOVÉ PODUJATIE 04.04.2017

POZVANIE NA KLUBOVÉ PODUJATIE 04.04.2017

POZVANIE NA KLUBOVÉ PODUJATIE

 

Priatelia,

v mene predsedu Aviatického klubu S/Ldr. Otta Smika, DFC, si Vás dovoľujem pozvať na klubové podujatie, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 04. apríla 2017 pri príležitosti návštevy Leteckého útvaru MV SR, na letisku M. R. Štefánika v  Bratislave.

Program:

09:30 – 09:45 zraz účastníkov v odletovej hale letiska M. R. Štefánika, pod lietadlom Caproni CA.33;
09:45 – 10:00 presun do Leteckého útvaru MV SR;
10:00 – 11:30 návštevaLeteckého útvaru MV SR a stretnutie členov Aviatického klubu s lietajúcim personálom a oboznámením sa s lietadlami Leteckého útvaru;
11:30 prehliadka priestorov pre možné umiestnenie Tu-154M, Mi-8 a Mi-2;
12:00 ukončenie podujatia ;

Doprava
MHD: konečná autobusu linky 61 a 96
Autom: zaparkujte pred odletovou halou letiska. Výjazd bude cez priestory novej veže bez poplatku.

Poprosím záujemcov o podujatie, aby potvrdili svoju účasť najneskôr do 03. Apríla 2017 do 07:00, emailom na janjendrol@gmail.com alebo telefonický 0903 230 059.
Tešíme sa na stretnutie.

P.S. V prípade nejasnosti, doplňujúcich otázok volajte 0903 230 059 Jano Jendroľ

Klubové stretnutie Aviatický klub S/LDR Otta Smika,DFC

Klubové stretnutie Aviatický klub S/LDR Otta Smika,DFC

Občianské združenie Aviatický klub S/LDR Otta Smika,DFC

 

1.Klubové stretnutie Aviatický klub :   

Miesto : Letecké múzeum  ul.Domkárska 15,821 05 Bratislava Ružinov.
Zúčastnených: 15 členov

 1. Otvorenie klubového stretnutia
 2. Pri príležitosti 90 narodenín gratulácia p.J.Ondrovičovi v zastupeni p.Pagáča a p.J.Jendroľa odovzdaný dar: obraz s leteckou tématikou a iné suveníry. Pripomenutie si životopis J.Ondroviča jeho profesionalnu karieru pilota.
 3. Premietnutie filmu Vysoká modrá zed s leteckou tématikou českej produkcie.
 4. Priestor pre autentické výpovede pilotou Mig 15 p.J.Ondrovič a p.L.Vyšnovský, príbehy z lietania,zážitky z obdobia aktivnej službe …..
 5. Audio prezentácia Anglicko Foto dokumentácia  návšteva a vzdanie pocty …..?  1.akcia
 6. Milan Lastovka na tému Letecká archeologia
 7. Poskytnutie informácií o návšteve Letky ministerstva vnútra
 8. Poďakovanie p.Laspakový ? za zprístupnenie priestorov v leteckom múzeu a umožnenie konania klubového stretnutia
 9. Ukončenie klubového stretnuia voľná diskusia.

Dňa : 21.3.2017

Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu 08.02.2017

Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu 08.02.2017

Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu
AVIATICKÉHO KLUBU S/LDR OTTA SMIKA, DFC

 

Prípravný výbor Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC, si Vás dovoľuje pozvať na ustanovujúcu členskú schôdzu.
Dátum konania: 10. februára 2017 – Piatok
Čas: 15:30 – cca do 17:30
Miesto konania: Reštaurácia Bevanda – Galan, Ivánska cesta 26, 821 04 Bratislava na treťom poschodí / zastávka MHD 61 a 96

Program:
1./  Filozofia a zameranie Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
2./  Oboznámenie so Stanovami, organizačnou príručkou a hospodárskou smernicou   Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
3./  Možnosť prihlásenia sa za člena Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
4./  Predstavenie kandidátov do Rady klubu;
5./ Voľba dvojčlennej volebnej komisie;
6./ Voľba Rady klubu;
7./ Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady klubu;
8./ Rada klubu si zvolí predsedu, hospodára, tajomníka a kontrolóra Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
9./ Návrh planú činnosti Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC pre rok 2017;
10./Schválenie plánu činnosti;
11./ Diskusia pri malom občerstvení a pohári vína;
12./ Ukončenie členskej schôdze;

Poprosím potvrdiť účasť na .
Email: janjendrol@gmail.com
alebo
Mobil: 0903 230 059

S pozdravom “ IN FUTURUM VIDERE “
/ Hľadíme do budúcnosti/