Fatranský letecký guláš

Fatranský letecký guláš

Priatelia,

Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika vás pozýva na
5. ročník súťaže o Fatranský letecký guláš.

Dovoľte, aby som Vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozval v mene Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika DFC, ktorý sa súťaže zúčastní minimálne s jedným družstvom. Rodinní príslušníci sú na akcií vítaní. Záujemcovia, prihláste sa Jánovi Jendroľovi, najneskôr do 05.09.2019 telefonicky na 0903 230 059 alebo emailom janjendrol@gmail.com.

Členovia Aviatického klubu, ktorí sú zároveň aj členmi LK SLZ Bratislava a majú záujem zúčastniť sa akcie, nech sa prihlásia do príslušného združenia podľa vlastného uváženia. Pre súťažné družstvo alebo družstvá za Aviatický klub, zraz bude spresnený podľa počtu prihlásených. Teším sa na Váš záujem.

S pozdravom 
IN FUTURUM VIDERE
/Hľadíme do budúcnosti/
Jano Jendroľ.

Brigáda na letisku M.R.Štefánika

Brigáda na letisku M.R.Štefánika

Priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na brigádu na letisku M.R.Štefánika, ktorá sa uskutoční v spolupráci s Leteckým útvarom MV SR, dňa 16.08.2018 / štvrtok/. Stretneme sa v odletovej hale letiska M.R. Štefánika, pod lietadlom Caprony o 08:30. Predmetom brigády bude vyvetranie a čistenie interieru TU-154 OM BYR.

Záujemcovia, nezabudnúť občianské preukazy!

Bližšie informácie
Ján Jendroľ
mobil: 0903 230 059

S pozdravom

IN FUTURUM VIDERE
/Hľadíme do budúcnosti/

Jano Jendroľ

4. ročník súťaže o Fatranský letecký guláš

4. ročník súťaže o Fatranský letecký guláš

Priatelia,

v prílohe posielam pozvánku Leteckého klubu FATRAN-AIR Martin, Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika, ktorý nás pozýva na
4. ročník súťaže o Fatranský letecký guláš.

Dovoľte, aby som Vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozval v mene Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika DFC, ktorý sa súťaže zúčastní minimálne s jedným družstvom. Bolo by vynikajúce ak by sme vedeli vytvoriť ešte jedno družstvo. Kotlík zabezpečím. Rodinní príslušníci sú na akcií vítaní. Záujemcovia, prihláste sa Jánovi Jendroľovi, najneskôr do 30.08.2018 telefonicky na 0903 230 059 alebo emailom janjendrol@gmail.com.

Členovia Aviatického klubu, ktorí sú zároveň aj členmi LK SLZ Bratislava a majú záujem zúčastniť sa akcie, nech sa prihlásia do príslušného združenia podľa vlastného uváženia. Pre súťažné družstvo alebo družstvá za Aviatický klub, zraz bude v piatok 07.09. 2018 spresnený podľa počtu prihlásených. Príjazd na letisko Martin – Tomčany bude v podvečerných hodinách, kde prebehne krátke sústredenie a doladenie receptu pred súťažou, pri pohári dobrého vínka a grilovačke.. Predpokladaný návrat bude v nedeľu v dopoludňajších hodinách.  Večer bude premietnutý dokument z Aviatického putovania I a II, ktorého sa zúčastnili členovia nášho klubu. Spôsob dopravy spresním podľa počtu prihlásených. Ubytovanie bude zabezpečené v blízkosti letiska. Teším sa na Váš záujem.

S pozdravom

IN FUTURUM VIDERE
/Hľadíme do budúcnosti/

Jano Jendroľ

Pozvánka na diskusné fórum „Quo Vadis slovenské letectvo“

Pozvánka na diskusné fórum „Quo Vadis slovenské letectvo“

Aviatický klub S/Ldr Otta Smika, DFC

… čestnosť, skromnosť, odvaha, nebáť sa prekážok a hlavne húževnato ísť za

svojím vytýčeným cieľom, to boli atribúty S/Ldr Otta Smika, DFC.

Tieto hodnoty chceme uplatňovať aj v Aviatickom klube…

 

Pozvánka na diskusné fórum

Vážená letecká komunita a priatelia letectva,

v mene predsedníctva Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC, dovoľujeme si Vás pozvať na diskusné fórum„Quo Vadis slovenské letectvo“

Cieľ podujatia:Zhodnotiť súčasný stav slovenského letectva a formou diskusie širokého spektra leteckej komunity, pokúsiť sa načrtnúť možné riešenia jeho ďalšieho smerovania.

Predpokladaný účastníci stretnutia: Predstavitelia Ministerstva dopravy, Dopravného úradu, Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany, zástupcovia dopravných letísk, Aeroklubov, SFULu, SLA, leteckých škôl, leteckých učilíšť, Aerospoolu, Aeropro, Tomarku, Shark.aero, letci a priatelia letectva.

Dátum a čas konania: 26. Aprila 2018, 09:30 – 16:00

Miesto konania: Konferenčná miestnosť Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátny podnik. Ivanská cesta 93 823 07 Bratislava 216.

Parkovanie: V areáli LPS SR, š.p.

Doprava MHD: Autobus č. 61 a č.96, zastávka Fafruny

Občerstvenie: Kávu, čaj a minerálku zabezpečí organizátor podujatia. Obed bude zabezpečený v stravovacom zariadení LPS SR, š.p. – obed 4,20€ si hradí každý účastník samostatne.

Moderátori podujatia: Ing. František Štefánik, Ján Jendroľ

 

Program

Prezentácia účastníkov: 09:30 – 10:00

10:00 – 12:30 I. diskusný panel: Všeobecné letectvo

a)Súčasný stav všeobecného letectva na Slovensku

b)Zásady pre výber letísk určených na výcvik pilotov v záujme štátu a ich materiálne a finančné zabezpečenie.

c)Modelár – plachtár – motorár“ výchova a výcvik mladej generácie pilotov pre potreby štátu.

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 15:00 II. diskusný panel: Rozvoj leteckej dopravy na Slovensku

a)Súčasný stav leteckej dopravy na Slovensku

b)Úloha a zodpovednosť OCL

c)Ľudský faktor v civilnom letectve

15:00 – 15:30 III. diskusný panel: Výchova a motivácie mládeže pre civilné a vojenské

letectvo

a)Súčasný stav vzdelávania pre civilné a vojenské letectvo na Slovensku a jedno z riešení

15:30 – 16:00 Záver a zhrnutie priebehu diskusného fóra „Quo Vadis slovenské letectvo“

 

Pozvánka na výstavu Neznámi hrdinovia a koncert Woodwind Quintet

Pozvánka na výstavu Neznámi hrdinovia a koncert Woodwind Quintet

Dobrý deň,
srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Neznámi hrdinovia a koncert
Woodwind Quintet. Obe podujatia sa uskutočnia v Elektrárni Piešťany 23.
marca o 17.00 h.
Fotografická výstava Neznámi hrdinovia je venovaná osudom amerických
letcov, ktorí nútene pristáli na území Slovenska počas 2. svetovej vojny
a domácim obyvateľom, ktorí im pomáhali.

Vernisáž výstavy je spojená s koncertom USAREUR Woodwind Quintet zo
súboru The U. S. Army Europe Band and Chorus, ktorý skvelým spôsobom
interpretuje klasickú aj vojenskú pochodovú hudbu.

Tešíme sa na Vás!

Blanka Berkyová
programová riaditeľka

 

 

Posedenie pri Aviatickom guľáši, ktoré sa uskutoční dňa 23 – 24. februára 2018

Posedenie pri Aviatickom guľáši, ktoré sa uskutoční dňa 23 – 24. februára 2018

Vás srdečne pozýva na posedenie pri Aviatickom guľáši, ktoré sa uskutoční dňa

23 – 24. februára 2018 v účelovom zariadení LPS SR, Banská Štiavnica

 

 

 

 

Program stretnutia

  1. 02. 2018 Piatok

 

10:00 – Odchod z Bratislavy cez Lehnice a Nitru pre bratislavských a nitrianských účastníkov

13.00 – 14:00 Príchod do rekreačného strediska LPS SR

Adresa: Účelové zariadenie LPS SR, ulica Andreja Sládkoviča 60/9, 969 01 Banská Štiavnica

14:00 – 15:00 Ubytovanie

16:00 – 24:00 Spoločenské posedenie pri Aviatickom guľáši

Beseda s ruskými priateľmi o lietaní.

Premietanie: Záznam letu An24 – Hejce a Tu154M – Smolensk. Foto z Afganistánu, MAKSu 2017, Monina, Duxfordu, RIATu.

 

24.02. 2018 Sobota

 

08:00 Raňajky /Vlastné zásoby/

 

Prehliadka Banskej Štiavnice

Banská Štiavnica ležiaca uprostred Štiavnických vrchov na strednom Slovensku je mestom zaradeným do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Bývalé banícke mesto Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku.

HISTÓRIA

Ťažba drahých kovov v centrálnej časti Štiavnických vrchov má veľmi dlhú históriu. Už v listine z roku 1156 sa táto oblasť spomína ako terra banensium, čiže zem baníkov. Medzi ťaženými nerastmi prevládala strieborná ruda, a preto sa Banská Štiavnica označovala aj ako „strieborné mesto“.

V 18. storočí sa Banská Štiavnica stala najväčším centrom ťažby drahých kovov v habsburskej monarchii. V období rokov 1790 až 1863 vydala štedrá zem pod Štiavnickými vrchmi 490 t striebra a 11 t zlata. Postupne sa tu sústredilo aj banícke školstvo a veda. V roku 1735 tu založili najstaršiu uhorskú banícku školu, ktorú v roku 1762 povýšili na Banskú akadémiu – prvú vysokú školu svojho druhu na svete. V roku 1846 sa zlúčila s Lesníckou akadémiou založenou v roku 1808. Do mesta sa zase vrátila dávna sláva a prosperita a koncom 18. storočia bola Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku s 23-tisíc obyvateľmi.

Koncom 19. storočia rozvoj mesta ustrnul a banská činnosť začala upadať. Tento vývoj pokračoval aj v 20. storočí. Poslednú baňu v Štiavnici zatvorili v roku 2001.

PAMIATKY

Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. V mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica sa nachádza 360 pamiatkových objektov. Vytvárajú jedinečný súbor vysokej kultúrnej a historickej hodnoty, ktorý je navyše zasadený do nádherného horského prostredia Štiavnických vrchov.

Hlavnou dominantou centra mesta je Starý zámok ležiaci západne od Trojičného námestia. Najstarším objektom v zámku je bývalý farský kostol. Spolu so susedným karnerom ho postavili v 13. storočí ako trojloďovú románsku baziliku. Dnes Starý zámok slúži ako múzeum. Zaujímavými expozíciami sú okrem iných fajky a terče.

Na protiľahlom kopci stojí od roku 1571 Nový zámok, ktorý sa takisto využíva na muzeálne účely. Je v ňom expozícia protitureckých bojov a poskytuje krásny pohľad na mesto.

Najviac pamiatok sa v Banskej Štiavnici sústreďuje do priestoru medzi Trojičným a Radničným námestím. Obe námestia oddeľuje gotický Kostol sv. Kataríny z konca 15. storočia a budova radnice so štíhlou hodinovou vežou.

Uprostred Trojičného námestia obstavaného starobylými meštianskymi i verejnými budovami stojí nádherný Trojičný stĺp. Najväčšou budovou Trojičného námestia je Hellenbachov dom, ktorý pôvodne slúžil Banskému súdu a neskôr patril Banskej a lesníckej akadémii. Ďalšia rozľahlá verejná budova stojí na Kammerhofskej ulici. Ide o budovu Komorského dvora (tzv. Kammerhof), ktorá vznikla v roku 1550 stavebným zjednotením niekoľkých gotických domov. Dnes je hlavnou budovou Slovenského banského múzea. Jeho najatraktívnejšou expozíciou je Banské múzeum v prírode s možnosťou fárať do podzemia.

Neprehliadnuteľnou je banskoštiavnická baroková Kalvária – 23 objektov umiestnených v krásnej prírode Štiavnických vrchov.

 

13:00 Obed v reštaurácii  Pivovar ERB

15:00 Odchod z Banskej Štiavnice

 

 

Kalkulácia nákladov pre členov Aviatického klubu na osobu/Bratislava, Nitra/:

 

Ubytovanie: 10€

Guľáš:10€

Občerstvenie: Vlastné zásoby

Doprava /Bratislava, Nitra/8 miestný Mercedes VITO: 12€

Celkom: 32€ + obed v reštáurácií Piváreň ERB cca 14€

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

PÚŤ DO MEKKY MILOVNÍKOV TECHNIKY

PÚŤ DO MEKKY MILOVNÍKOV TECHNIKY

 

 

 

                                 AVIATICKÉ PUTOVANIE  I.

                      PÚŤ DO MEKKY MILOVNÍKOV TECHNIKY

Automobilové & technické múzeum Sinsheim – Technické múzeum Speyer

17.– 20. mája 2018

                                                         

Aviatické putovanie I. organizuje Aviatický klub S/Ldr Otta Smika, DFC

 

Automobilové & technické múzeum Sinsheim a Technické múzeum Speyer , najväčšie technické múzea v Európe, sú nielen eldorádom pre fanúšikov letectva alebo historických áut, ale na svoje si prídu taktiež milovníci rýchlych kolies, vojenskej techniky, vrátanie ponoriek alebo aj obdivovatelia lokomotív a nezabudlo sa ani priaznivcov kozmonautiky, ktoré je najhodnotnejšie v Európe.

Jedným slovom –  Eldorádo

 

              PÚŤ DO MEKKY MILOVNÍKOV TECHNIKY

Naše putovanie zahájime 17.mája v ranných hodinách. Bude nás čakať necelých 800 km do cieľa prvého dňa našej cesty, hotela Leo Mühlhausen. Na nasledujúci deň sa vydáme do prvej svätyne techniky, 14 km vzdialeného Sinsheimu. kde strávime celý deň prehliadkou múzea. Večer sa vrátime späť do hotela Leo Mühlhausen. V sobotu navštívime druhú svätyňu techniky v 26 km vzdialenom Speyeri, kde opäť strávime celý deň. Večer podobne ako v predchádzajúci deň sa vrátime do hotela Leo Mühlhausen. V nedeľu po raňajkách sa vydáme na cestu domov s malou zástavkou na káve v rakúskom Salzburgu.

 Autor projektu – Ján Jendroľ

 

Štvrtok 17. mája 2018

07:30 – 07:45 Stretnutie na letisku M. R. Štefánika v Bratislave

07:45 – 07:55 Kontrola potrebných dokladov

08:00 Odjazd z letiska

11.00 Občerstvenie, bezpečnostná prestávka

15:00 Občerstvenie, bezpečnostná prestávka

20:00 Ubytovanie –  hotela Leo Mühlhausen  

 

21:00 – ??:?? Spoločenské posedenie, klubové stretnutie

 

Piatok 18. mája 2018

07:00 – 08:00 raňajky / v cene ubytovania/

08:15 – Odchod do Automobilového & technického múzea Sinsheim

09:00 – 18:00 Prehliadka múzea https://sinsheim.technik-museum.de/en/info

18:30 – Odchod do hotela Leo Mühlhausen  

19:00 – Voľný program

Sobota 19. mája 2018

07:00 – 08:00 raňajky / v cene ubytovania/

08:30 – Odchod do Technického múzea Speyer

09:00 – 19:00 Prehliadka múzea  https://speyer.technik-museum.de

19:30 – Odchod do hotela Leo Mühlhausen  

20:00 – Voľný program

 

Nedeľa 20. mája 2018

07:00 – 08:00 raňajky / v cene ubytovania/

08:30 – Odchod do Bratislavy

13.00 Občerstvenie, bezpečnostná prestávka Krátka prehliadka Salzburgu.

17:00 Občerstvenie, bezpečnostná prestávka

19:00 – Príchod do Bratislavy

Kalkulácia nákladov

Počet miest: 8

Počet voľných miest: 6

Doprava

Auto Mercedes VITO 8 miestne

Poplatok za jeden deň – 20€; celkovo 4 x 20€ = 80€ – 10 € na osobu

Predpokladané náklady na palivo cca 240€ – 30€ na osobu

Výdavky na parkoviska a nepredvídateľné poplatky – 80€ – 10€ na osobu

 

Vstupné

Automobilové & technické múzeum Sinsheim a Technické múzeum Speyer – 38€

Stravovanie

3 x raňajky v cene ubytovania

vlastné náklady / cca 12€ osoba – deň / +  strava a občerstvenie z domu

 

Ubytovanie

V dvojlôžkových izbách s oddelenými posteľami

Hotel Leo Mühlhausen  3 noci – 142€ s raňajkami na osobu

 

Cestovné poistenie

povinné – každý samostatne vlastné náklady

 

Celkové náklady na osobu pri počte 8 účastníkov:

Spolu: 50€ + 38€+ 142€= 230€  

 

Povinná záloha 100€ na účet Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika číslo účtu SLPS: SK5509000000005126092732

VS: 170518

 

Náklady bude možno plne uhradiť zo zisku 2 percentnej dane, podľa smernice AK.

V prípade získania 2 percent v celkovej výške nákladu podujatia na osobu alebo pomernú časť prevyšujúcu 100€, bude záloha vrátená v plnej výške alebo príslušná čiastka.

Rekapitulácia nákladov podujatia:

V cene podujatia:

3x ubytovanie, 3x raňajky, vstupenka do Automobilového & technického múzea Sinsheim a Technického múzea Speyer, zapožičanie auta, náklady na pohonné hmoty, náklady na parkovisko a nepredvídateľné výdavky

V cene podujatia nie je zahrnuté: cestovné poistenie, stravovanie, osobné výdavky.

 

Zájazd na výstavu do Technického múzea v Brne

Zájazd na výstavu do Technického múzea v Brne

 

 

Organizuje jednodňový zájazd na výstavu o československých letcoch v druhej svetovej vojne v RAF

http://www.technicalmuseum.cz/akce/rytiri-nebes/

 

RYTIERI OBLOHY – FRAGMENTY

Technické múzeum v Brne

  1. februára 2018

Program

07:00 – 07:30  Stretnutie v Bratislave hl. st.

08:10 Odchod vlaku   EC 280 Metropolitan

09:36 Príchod vlaku EC 280 Metropolitan do Brna hl.n

09:54 Preprava električkou č.12 smer Technické múzeum

10:30 Príchod do Technického múzea

10:30 – 15:30 prehliadka výstavy Rytieri oblohy – fragmenty a iných exponátov technického múzea podľa vlastného uváženia. /bezplatné fotografovanie vystavených exponátov. Zákaz používania statívu./

15:47 Preprava električkou č.12 smer Brno hl.n.

16:15 – 18:00 Čas na jedno pivečko a knedlo vepřo zelo

18:20 Odchod vlaku   EC 281 Metropolitan z Brna hl.n

19:50 Príchod vlaku EC 281 Metropolitan do Bratislavy hl. st.

Kalkulácia nákladov

Doprava

Vlak EC 280/281 Metropolitan

Cena cestovného lístku kúpeného na internete: Spiatočný II.trieda  s miestenkou –  18,40€

Električka: lístok 2x 25Kč / cca 2€/

Vstupné do Technického múzea:

Dospelý – 130 Kč /cca 5,20€/

Seniori 60+ – 70 Kč /cca 2,80€/

Stravovanie individuálne

Cestovné poistenie – povinné – každý samostatne

Celkové náklady:

Dospelý: 25,60€

Seniori: 23,20€

V cene podujatia nie je zahrnuté: cestovné poistenie, stravovanie, osobné výdavky.

 

V prípade otázok a ďalších informácií kontaktujte organizátora zájazdu.

Kontakt

Ján Jendroľ

email: janjendrol@gmail.com

mobil: 0903 230 059

Pozvánka na klubové stretnutie a pietnu spomienku. 20. januára 2018 – Sobota

Pozvánka na klubové stretnutie a pietnu spomienku. 20. januára 2018  – Sobota

 

 

Zdravím priatelia, 

v mene predsedníctva klubu Vás srdečne pozývame na klubové stretnutie a pietnu spomienku na S/Ldr Otta Smika, DFC a Gen. Jána Ambruša. 

Miesto pietnej spomienky:     Cintorín v Slávičom údolí, pri hrobe S/Ldr Otta Smika, DFC

/vedľa domu smútku/

Miesto klubového stretnutia:  Reštaurácia a piváreň Tankovňa, Dulovo námestie 5a, 821 08           Bratislava / oproti Posádkovému klubu /

 

Doprava: zastávka  Slávičie údolie cintorín

Autobus MHD: autobus 31, 39 a 139

Doprava: Reštaurácia a piváreň Tankovňa, Dulovo námestie

Autobus MHD: autobus 50 a 68

Pred reštauráciou a v blízkosti možnosť parkovania

 

Program:

14:55 Stretnutie na cintoríne v Slávičom údolí, pri hrobe S/Ldr Otta Smika, DFC;

15:00 Spomienka na S/Ldr Otta Smika, DFC pri príležitostí jeho nedožitých  96. narodenín;

15:20 Spomienka na Gen. Jána Ambruša pri príležitosti  24. výročia jeho úmrtia;

15:30 Presun do reštaurácie a pivárne Tankovňa na Dulovo námestie

16:00 Zahájenie klubového stretnutia s nasledujúcim programom:

  • Krátka informácia, ako sa nám darilo v roku 2017;
  • Preberieme si plán činnosti na rok 2018. Doplňujúce návrhy sú vítané;
  • Čo nás trápi a znepokojuje v slovenskom civilnom a vojenskom letectve;
  • Informácia o 2 % z dani z príjmu;
  • Prezentácia mesačníka: Aviatické novíny
  • Diskusia pri pive a niekto pri kofole

18:00 – 19:00 Ukončenie stretnutia

 

Tešíme sa na Vašu účasť!                                     

 Predsedníctvo Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC