Fatranský letecký guláš

Priatelia,

Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika vás pozýva na
5. ročník súťaže o Fatranský letecký guláš.

Dovoľte, aby som Vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozval v mene Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika DFC, ktorý sa súťaže zúčastní minimálne s jedným družstvom. Rodinní príslušníci sú na akcií vítaní. Záujemcovia, prihláste sa Jánovi Jendroľovi, najneskôr do 05.09.2019 telefonicky na 0903 230 059 alebo emailom janjendrol@gmail.com.

Členovia Aviatického klubu, ktorí sú zároveň aj členmi LK SLZ Bratislava a majú záujem zúčastniť sa akcie, nech sa prihlásia do príslušného združenia podľa vlastného uváženia. Pre súťažné družstvo alebo družstvá za Aviatický klub, zraz bude spresnený podľa počtu prihlásených. Teším sa na Váš záujem.

S pozdravom 
IN FUTURUM VIDERE
/Hľadíme do budúcnosti/
Jano Jendroľ.