Klubové stretnutie Aviatický klub S/LDR Otta Smika,DFC

Klubové stretnutie Aviatický klub S/LDR Otta Smika,DFC

Občianské združenie Aviatický klub S/LDR Otta Smika,DFC

 

1.Klubové stretnutie Aviatický klub :   

Miesto : Letecké múzeum  ul.Domkárska 15,821 05 Bratislava Ružinov.
Zúčastnených: 15 členov

  1. Otvorenie klubového stretnutia
  2. Pri príležitosti 90 narodenín gratulácia p.J.Ondrovičovi v zastupeni p.Pagáča a p.J.Jendroľa odovzdaný dar: obraz s leteckou tématikou a iné suveníry. Pripomenutie si životopis J.Ondroviča jeho profesionalnu karieru pilota.
  3. Premietnutie filmu Vysoká modrá zed s leteckou tématikou českej produkcie.
  4. Priestor pre autentické výpovede pilotou Mig 15 p.J.Ondrovič a p.L.Vyšnovský, príbehy z lietania,zážitky z obdobia aktivnej službe …..
  5. Audio prezentácia Anglicko Foto dokumentácia  návšteva a vzdanie pocty …..?  1.akcia
  6. Milan Lastovka na tému Letecká archeologia
  7. Poskytnutie informácií o návšteve Letky ministerstva vnútra
  8. Poďakovanie p.Laspakový ? za zprístupnenie priestorov v leteckom múzeu a umožnenie konania klubového stretnutia
  9. Ukončenie klubového stretnuia voľná diskusia.

Dňa : 21.3.2017