Oznam o konaní pietnej spomienky

Oznam o konaní pietnej spomienky

 

Oznam o konaní pietnej spomienky

Aviatický klub S/Ldr Otta Smika, DFC organizuje pietnu spomienku na S/Ldr Otta Smika, DFC pri príležítosti 73. výročia jeho umrtia.
Dátum: 28. 11. 2017
Hodina: 15:00
Miesto: Cintorín Slávičie údolie – sektor Park, pri dome smútku.

Vaša účasť na  pietnej spomienke je vítaná.

S pozdravom     „ IN FUTURUM VIDERE “
/ Hľadíme do budúcnosti/