Pozvánka na diskusné fórum „Quo Vadis slovenské letectvo“

Pozvánka na diskusné fórum „Quo Vadis slovenské letectvo“

Aviatický klub S/Ldr Otta Smika, DFC

… čestnosť, skromnosť, odvaha, nebáť sa prekážok a hlavne húževnato ísť za

svojím vytýčeným cieľom, to boli atribúty S/Ldr Otta Smika, DFC.

Tieto hodnoty chceme uplatňovať aj v Aviatickom klube…

 

Pozvánka na diskusné fórum

Vážená letecká komunita a priatelia letectva,

v mene predsedníctva Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC, dovoľujeme si Vás pozvať na diskusné fórum„Quo Vadis slovenské letectvo“

Cieľ podujatia:Zhodnotiť súčasný stav slovenského letectva a formou diskusie širokého spektra leteckej komunity, pokúsiť sa načrtnúť možné riešenia jeho ďalšieho smerovania.

Predpokladaný účastníci stretnutia: Predstavitelia Ministerstva dopravy, Dopravného úradu, Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany, zástupcovia dopravných letísk, Aeroklubov, SFULu, SLA, leteckých škôl, leteckých učilíšť, Aerospoolu, Aeropro, Tomarku, Shark.aero, letci a priatelia letectva.

Dátum a čas konania: 26. Aprila 2018, 09:30 – 16:00

Miesto konania: Konferenčná miestnosť Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátny podnik. Ivanská cesta 93 823 07 Bratislava 216.

Parkovanie: V areáli LPS SR, š.p.

Doprava MHD: Autobus č. 61 a č.96, zastávka Fafruny

Občerstvenie: Kávu, čaj a minerálku zabezpečí organizátor podujatia. Obed bude zabezpečený v stravovacom zariadení LPS SR, š.p. – obed 4,20€ si hradí každý účastník samostatne.

Moderátori podujatia: Ing. František Štefánik, Ján Jendroľ

 

Program

Prezentácia účastníkov: 09:30 – 10:00

10:00 – 12:30 I. diskusný panel: Všeobecné letectvo

a)Súčasný stav všeobecného letectva na Slovensku

b)Zásady pre výber letísk určených na výcvik pilotov v záujme štátu a ich materiálne a finančné zabezpečenie.

c)Modelár – plachtár – motorár“ výchova a výcvik mladej generácie pilotov pre potreby štátu.

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 15:00 II. diskusný panel: Rozvoj leteckej dopravy na Slovensku

a)Súčasný stav leteckej dopravy na Slovensku

b)Úloha a zodpovednosť OCL

c)Ľudský faktor v civilnom letectve

15:00 – 15:30 III. diskusný panel: Výchova a motivácie mládeže pre civilné a vojenské

letectvo

a)Súčasný stav vzdelávania pre civilné a vojenské letectvo na Slovensku a jedno z riešení

15:30 – 16:00 Záver a zhrnutie priebehu diskusného fóra „Quo Vadis slovenské letectvo“