Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu  08.02.2017

Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu 08.02.2017

Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu
AVIATICKÉHO KLUBU S/LDR OTTA SMIKA, DFC

 

Prípravný výbor Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC, si Vás dovoľuje pozvať na ustanovujúcu členskú schôdzu.
Dátum konania: 10. februára 2017 – Piatok
Čas: 15:30 – cca do 17:30
Miesto konania: Reštaurácia Bevanda – Galan, Ivánska cesta 26, 821 04 Bratislava na treťom poschodí / zastávka MHD 61 a 96

Program:
1./  Filozofia a zameranie Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
2./  Oboznámenie so Stanovami, organizačnou príručkou a hospodárskou smernicou   Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
3./  Možnosť prihlásenia sa za člena Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
4./  Predstavenie kandidátov do Rady klubu;
5./ Voľba dvojčlennej volebnej komisie;
6./ Voľba Rady klubu;
7./ Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady klubu;
8./ Rada klubu si zvolí predsedu, hospodára, tajomníka a kontrolóra Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC;
9./ Návrh planú činnosti Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC pre rok 2017;
10./Schválenie plánu činnosti;
11./ Diskusia pri malom občerstvení a pohári vína;
12./ Ukončenie členskej schôdze;

Poprosím potvrdiť účasť na .
Email: janjendrol@gmail.com
alebo
Mobil: 0903 230 059

S pozdravom “ IN FUTURUM VIDERE “
/ Hľadíme do budúcnosti/