VIANOČNÉ TRHY  – BRATISLAVA 2017

VIANOČNÉ TRHY – BRATISLAVA 2017

VIANOČNÉ TRHYBRATISLAVA 2017

 

Aviatický klub S/Ldr Otta Smika, DFC organizuje návštevu bratislavských Vianočných trhov,
spojenú s posedením v niektorej z priľahlých krčiem.

Dátum: 14. 12. 2017
Hodina: 15:00
Miesto stretnutia: Slovenské národné divadlo – Hviezdoslavovo námestie / pri fontáne /.

Vaša účasť je vítaná.                                                                        

S pozdravom     „ IN FUTURUM VIDERE “ Hľadíme do budúcnosti/

Foto z akcie: